SMS är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av Meteorologi.
         SMS grundades 1959 och har för närvarande ca 300 medlemmar. SMS arrangerar möten och
         ger ut medlemsbladet Polarfront ca 4 gånger per år.                                               
         Ett annat huvudsyfte med SMS är att samarbeta med motsvarande sammanslutningar i de nordiska länderna och medverka vid de
         nordiska meteorologmötena som sker vartannat år. Från och med 1999 är SMS medlem i EMS (European Meteorological Society)
         Det mesta av SMS verksamhet är koncentrerad till Norrköping och Stockholm/Uppsala.
         SMS har också verksamhet vid SMS Nord (Luleå/Sundsvall) och SMS Syd (Malmö/Lund/Göteborg)

         Styrelsen och Polarfrontredaktionen 2018

         Adresser


Aktuellt

Nästa medlemsmöte hålls i Hörsalen, SMHI Norrköping kl 17.00-19.10 den 8 november 2018.

Väder och segling: Både på de stora oceanerna och kustnära är vädret viktigt! Välkomna! (Om du inte kan se inbjudan nedan, klicka här.)

Föregående medlemsmöte:

Seminar on the IPCC special report: Global Warming of 1.5 degrees. Välkomna! (Om du inte kan se inbjudan nedan, klicka här.)

 

Föredag om sannolikhetsprognoser 27 mars 2014. Anders Perssons presentation:

Sannolikhetsprognoser - Anders Persson

 

IPCC-mötet 15 oktober 2013. Presentationer:

Inledning - Svante Bodin

Inledning - Henning Rodhe

Observationer - Anders Moberg

Observationer - Svante Björck

Att förstå klimatsystemet - Gunilla Svensson

Drivkrafter i klimatsystemet - Annica Ekman

Framtida förändringar i klimatsystemet - Markku Rummukainen

 

 

 

Utveckling av SMS verksamhet – Tillsättning av Arbetsgrupp  (Medlemsinloggning, samma som till Polarfront)

 

 

 
 
 
    
 
 

 

 

 
 
 
            

 

 

 

 

 

   

 


Senast uppdaterad: 2018 04 25

Ansvarig för sidan: SMS