SMS är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av Meteorologi.
         SMS grundades 1959 och har för närvarande ca 230 medlemmar. SMS arrangerar möten och
         ger ut medlemsbladet Polarfront ca 4 gånger per år.                                               
         Ett annat huvudsyfte med SMS är att samarbeta med motsvarande sammanslutningar i de nordiska länderna och medverka vid de
         nordiska meteorologmötena som sker vartannat år. Från och med 1999 är SMS medlem i EMS (European Meteorological Society)
         Det mesta av SMS verksamhet är koncentrerad till Norrköping och Stockholm/Uppsala.
         SMS har också verksamhet i SMS Syd (Malmö/Lund/Göteborg)

         Styrelsen och Polarfrontredaktionen 2019

         Adresser


Aktuellt

Nästa medlemsmöte är årsmötet i Rossbysalen hos MISU vid Stockholms Universitet den 12 februari.

Efter de slutna årsmötesförhandlingarna kommer det att bli två öppna föredrag om MISUs forskning kl. 16.30. Eftermiddagen avslutas med lättare förtäring och dricka i MISUs fikarum. Valberedningens förslag och revisionsberättelsen presenteras snart.

Läs inbjudan och anmäl dig till årsmöte, föredrag och förtäring via länken. Varmt välkomna!

(Om du inte kan se inbjudan, klicka här.)

This is a link

 

Föredag om sannolikhetsprognoser 27 mars 2014. Anders Perssons presentation:

Sannolikhetsprognoser - Anders Persson

 

IPCC-mötet 15 oktober 2013. Presentationer:

Inledning - Svante Bodin

Inledning - Henning Rodhe

Observationer - Anders Moberg

Observationer - Svante Björck

Att förstå klimatsystemet - Gunilla Svensson

Drivkrafter i klimatsystemet - Annica Ekman

Framtida förändringar i klimatsystemet - Markku Rummukainen

 

 

 

Utveckling av SMS verksamhet – Tillsättning av Arbetsgrupp  (Medlemsinloggning, samma som till Polarfront)

 

 

 
 
 
    
 
 

 

 

 
 
 
            

 

 

 

 

 

   

 


Senast uppdaterad: 2019 03 07

Ansvarig för sidan: SMS