Vårmöte med Svenska Meteorologiska Sällskapet Avdelning Syd

 Fredagen den 20 maj 2005 kl. 13.30.  

Mötet är förlagt till Geocentrum i Lund, adress Sölvegatan 12, ingång från Helgonavägen. Vi samlas i entréhallen.

 

Program

 Fikapaus.  

 

VÄLKOMNA!

 Jan O. Mattsson        Ulf Christensen