Höstmöte med Svenska Meteorologiska Sällskapet Avdelning Syd

Fredagen den 28 oktober 2005 kl. 13.30.

Mötet är förlagt till konstmuseet Gösta Werner och havet, Strandvägen 5 i Simrishamn.

(Vid Hotell Svea)

Läs mer på följande Internetsida: http://www.osterlen.com/sw/obj.asp?objID=3937

  

Program

§         Gösta Werner – sjökapten, meteorolog och konstnär. Björn Hellroth berättar.

§         Guidning på museet. Gunilla Ragnar är vår guide.

§         Konstnärsljus. En betraktelse av Jan O. Mattsson.

§         Eventuellt övrigt.

 

Vi fikar på café i närheten av museet vid lämplig tidpunkt under eftermiddagen.

SMS står för kostnaden för guidningen. Var och en av deltagarna får betala inträdesavgift till museet, 20 kronor, liksom kostnaden för fika och ev lunch.

Ni som önskar samåka till Simrishamn från Malmö/Lund-området, ring SMHI Malmö tel 040-692 8878 senast 24 oktober och meddela, antingen om ni kan köra eller om ni önskar medfölja som passagerare. Meddela då också om ni vill äta gemensam lunch i Simrishamn, före mötet.

De som vill äta lunch träffas lämpligen på  Kulturhuset Valfisken, Järnvägsgatan 2 i Simrishamn vid pass klockan 12.00-12.30.

VÄLKOMNA!

Björn Hellroth

Jan O. Mattsson        

Ulf Christensen