Kallelse SMS Syd höstmöte på på Geocentrum i Lund 21 november 2003 kl 13.30Program

1. Vi möts i Naturgeografiska institutionens (= det nya huset med adress Sölvegatan 12, ingång från Helgonavägen) entréhall där Lars Bärring möter och leder en kortare rundvandring på institutionen.

2. Programmet fortsätter i Kulturgeografiska institutionens stora föreläsningssal (= gamla Farmakologen, bottenvåningen) med att Lars Bärring kortfattat presenterar aktuell naturgeografisk forskning i Lund samt därtill något mera ingående berör några aktuella klimatologiska projekt.

3. Kaffe/te-paus.


4. Lars Werner ställer med sitt anförande efter pausen frågan: "Årets sommar -- en vinnare"?


5. Eventuellt övrigt.


VÄLKOMNA!

Ulf Christensen Jan O. Mattsson