Bli medlem

Kostnad per år: 150 kr Polarfront skickas inte med posten utan hämtas här på hemsidan (pdf).
250 kr Polarfront skickas i pappersform.
Institution: 400 kr
Ständig medlem: 3750 kr Kräver 2 års medlemskap

Avgiften insättes på plusgiro 60 20 35-8.

Namn:
Adress:
E-post:
Jag är: