Tillbaka till SMS huvudsida

 


Jag vill bli medlem i SMS

Kostnad per år:   150 kr       Polarfront skickas inte med posten utan hämtas på hemsidan (pdf).

                          250 kr      Polarfront i pappersform.

Institution:           400 kr

Ständig medlem: 3750 kr     Kräver 2 års medlemskap

Insättes på plusgironummer: 60 20 35-8

 

Namn:    Adress:  E-mail:     Jag är :  Student  Forskarstuderande  Meteorolog inom SMHI  Meteorolog inom Försvaret Annat 


Tillbaka till SMS huvudsida